JABATAN PERUMAHAN NEGARA

 

Sistem e-Pemaju

LOG MASUK
Kod Pemaju:
 
 

MAKLUMAN : PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0 DAN TOTAL LOCKDOWN YANG BERKUAT KUASA 1 JUN 2021

Tarikh akhir penghantaran Laporan Kewangan Tahunan Beraudit dan Surat Perwartaan [Laporan 7 (e)] bagi tahun kewangan berakhir 30/11/2020 hingga 31/01/2021 adalah seperti berikut:

Tahun Kewangan Berakhir Tarikh Akhir Penghantaran
30/11/2020 30/09/2021
31/12/2020 31/10/2021
31/01/2021 30/11/2021

Pemaju yang gagal untuk menghantar Laporan Kewangan Tahunan Beraudit serta salinan Surat Perwartaan dalam tempoh yang ditetapkan akan dikenakan kompaun.

Hakcipta Terpelihara 2021 ©
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 30-38, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya