JABATAN PERUMAHAN NEGARA

 

Sistem e-Pemaju

LOG MASUK
Kod Pemaju:
 
 

Jabatan Perumahan Negara (JPN) ingin menarik perhatian YBhg. Dato'/Tuan/Puan mengenai tarikh penghantaran Laporan Kemajuan Projek 7(f) bagi sesi 4/2020 dilanjutkan ke 28 FEBRUARI 2021 selaras dengan pengumuman tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang diumumkan oleh YAB Perdana Menteri. Perhatian dan kerjasama pihak Pemaju agar mematuhi tarikh penghantaran seperti yang dinyatakan di atas amatlah dihargai.

Semua pemaju berlesen adalah diwajibkan mengemukakan permohonan pengecualian pengiraan tempoh serahan milikan kosong yang terjejas kerana penularan wabak Covid-19 selaras dengan Akta 829 (Langkah-langkah Sementara Bagi Mengurangkan Kesan Penyakit Koronavirus 2019 (Covid-19) 2020. Sila muat turun Tatacara Permohonan.

Sila pastikan segala butiran dan dokumen adalah lengkap serta teratur seperti yang ditetapkan. Sila hantar permohonan tersebut (secara serahan tangan atau pos) kepada Pengarah Bahagian Pemantauan Perumahan Swasta (BPPS) selewat-lewatnya 31 Januari 2021. Hanya pemajuan yang telah menandatangani Perjanjian Jual Beli SEBELUM 18 MAC 2020 sahaja layak untuk memohon.

Hakcipta Terpelihara 2021 ©
Jabatan Perumahan Negara
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
Aras 30-38, No. 51, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100 Putrajaya